Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

13.2.2019

Helsingfors universitet utbildar översättare för den offentliga sektorn

För att möta det stora behovet av översättare inom den offentliga sektorn ordnar Helsingfors universitet en utbildning på 20 studiepoäng läsåret 2019–2020. Ansökningstiden pågår fram till den 31 mars.

Inom de närmaste åren kommer en stor del av svensköversättarna i den offentliga sektorn, bland annat på Statsrådet, andra statliga myndigheter och inom den kommunala sektorn, att gå i pension. Behovet av översättare till svenska kommer därför att öka ännu mer inom kort.

Den utbildning som Helsingfors universitet ordnar läsåret 2019–2020 riktar sig till personer som redan har en examen, till exempel i översättning, språk, juridik, samhällsvetenskaper, ekonomi eller förvaltning, och som har en viss erfarenhet av översättning från finska till svenska.

Utbildningen sträcker sig över ett läsår och består preliminärt av fem närstudiedagar och fyra grupphandledningsträffar. Under utbildningen kombineras föreläsningar med praktiska översättningsuppgifter. Meningen är att det ska gå att genomföra utbildningen vid sidan av arbete eller andra studier.

Utbildning för författningsöversättare, 20 sp (pdf)


Tillbaka till rubrikerna