Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

22.8.2017

Helsingfors fick ny namnkommitté

Helsingfors stadsstyrelse har beslutat att stadens namnkommitté, som hotats av nedläggning, trots allt kommer att finnas kvar.

Helsingfors namnkommitté hotades av nedläggning vid årsskiftet, då mandatperioden tog slut och staden gjorde om sin organisation. Den gamla kommitténs mandatperiod förlängdes till slutet av maj men sedan dess har kommitténs framtid varit oviss. Den 21 augusti beslutade staden trots allt att tillsätta en en ny namnkommitté. Den nya namnkommitténs mandatperiod är två år. Kommittén har funnits sedan 1960.

Till kommitténs uppgift hör att föreslå nya gatunamn i staden och att ge utlåtanden i namnfrågor. Kommittén har nio medlemmar. Ordföranden och tre av medlemmarna är anställda av staden. En av medlemmarna representerar Helsingfors universitet, två är journalister. Språkinstitutet har två representanter: Maria Vidberg och Helinä Uusitalo med sakkunskap i svenska respektive finska språket och namnforskning. Suppleanter är Anna Maria Gustafsson och Heikki Hurtta. Stadens namnplanerare Johanna Lehtonen är sekreterare för kommittén.

Stadsstyrelsens föredragningslista finns på Helsingfors stads webbplats (på finska).

Beslutsmeddelandena från stadsstyrelsens möte den 21 augusti (på finska) visar att ärendet godkändes enligt förslag.

Tillbaka till rubrikerna