Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

18.4.2018

Hela karelska språkarkivet på webben

Sammanlagt finns en halv miljon karelska ordsedlar digitaliserade. Ordsedlarna kan fritt laddas ner som bildfiler.

Karelska språkarkivet består av över en halv miljon ordsedlar med finska förklaringar till karelska ord. Ordsedlarna ligger till grund för den karelska ordboken Karjalan kielen sanakirja. Nu finns alla ordsedlar digitaliserade och kan laddas ner som bildfiler.

Kevätpyhälasku-sanalippu. Karjalan kielen sana-arkisto.
Ordsedeln med ordet kevätpyhälasku, som är den sista dagen före fastan.

Till karelska språkarkivet
Till Karjalan kielen sanakirja


Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången