Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

10.10.2016

Hederspris till Pirkko Nuolijärvi

Jenny och Antti Wihuris stiftelse belönade Språkinstitutets tidigare direktör.

Jenny och Antti Wihuris stiftelse gav i år sitt hederspris till Pirkko Nuolijärvi. Prissumman är 30 000 euro och i prismotiveringen står det att Nuolijärvi får priset för ett förtjänstfullt och mångsidigt arbete som forskare i finska och som flitig försvarare av det finska språket.

Stiftelsen stöder bland annat kulturell, konstnärlig och samhällelig verksamhet.


Tillbaka till rubrikerna