Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

30.3.2017

Hagforsmedaljen till Ylva Forsblom-Nyberg

Språkvårdaren Ylva Forsblom-Nyberg har fått Hagforsmedaljen av Svenska folkskolans vänner för sina insatser för den finlandssvenska språkvården.

Hagforsmedaljen delas ut för insatser till förmån för den svenska kulturen och det svenska språket i Finland. I prismotiveringen kommer det bland annat fram att Ylva Forsblom-Nyberg har verkat som konsult och stöd för journalister och översättare och jobbat som språkstöd inom projektet Språkörat, som riktar sig till de finlandssvenska medierna. ”Hon fortsätter som pensionär att som frilansande språkvårdare vårda om vårt språk”, sägs det också i motiveringen.

Forsblom-Nyberg jobbade som språkvårdare på Institutet för de inhemska språken innan hon började på projektet Språkörat 2003.

Till Hagforsmedaljen hör också en prissumma på 2 500 euro.


Tillbaka till rubrikerna