Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

16.10.2018

Ge respons på våra tjänster!

I oktober och november kan du ge respons på Språkinstitutets tjänster via en kundundersökning på webbplatsen.

Frågorna i enkäten handlar om Språkinstitutets verksamhet, tjänster och arkiv. Vi tar gärna emot även fritt formulerad respons och fritt formulerade förbättringsförslag och önskemål. Enkäten finns på svenska och finska.


Tillbaka till rubrikerna