Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

17.11.2017

Fråga språknämnderna!

Du kan ställa en språkfråga till språknämnderna via webben och få svar på seminariet Språkglädje den 23 november.

De som svarar på publikens frågor är Mona Forsskåhl (svenska), Jaakko Leino (finska), Juhana Salonen (finskt och finlandssvenskt teckenspråk), Kaarina Vuolab-Lohi (de samiska språken) och Henry Hedman (romani). Frågorna kan också publiceras eller användas för språkvård och forskning.

Mer information om seminariet finns i vårt kalendarium.

Till det svenska frågeformuläret
Till det finska frågeformuläret
Till kalendariet
Seminarieprogrammet (pdf)


Tillbaka till rubrikerna