Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

11.10.2018

”FPA tipsar” utsågs till Årets klargörare

FPA:s personliga och lättförståeliga tips lyckas på ett bra sätt informera om FPA:s förmåner, enligt riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen.

Vinnaren i tävlingen Årets klargörare offentliggjordes i dag, den 11 oktober. Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen utsåg vinnaren, ”FPA tipsar”, bland tre toppkandidater. Jääskeläinen anser att ”FPA tipsar” är ett lyckat och finurligt sätt att informera om FPA:s förmåner. Tilltalet i tipsen är personligt och innehållet klart och lättförståeligt, lyder motiveringen.

”FPA tipsar” finns på både finska och svenska. Den finska versionen heter ”Kela-tärpit”.

De övriga toppkandidaterna var Säkerhets- och kemikalieverket som har jobbat med sin webbplats och Skatteförvaltningens projekt Valmis.

Mattpiska som pris

De tre toppkandidaterna sållades fram bland alla förslag som kom in under nomineringsrundan till Årets klargörare. I juryn som utsåg dem fanns representanter från projektet Öppen förvaltning, Institutet för de inhemska språken, Kommunförbundet, Selkokeskus och Finlands journalistförbund.

Priset delades ut på ett seminarium som uppmärksammade klarspråksdagen, som årligen firas den 13 oktober. Seminariet hölls i FPA:s huvudkontor i Helsingfors. Vinnarna fick en mattpiska som erkänsla för att de så förtjänstfullt hade dammat av sitt myndighetsspråk.

Nästa år tillfaller priset Årets klargörare en aktör som har jobbat för att främja lättläst. År 2020 premieras åter någon som har arbetat med klarspråk.


Tillbaka till rubrikerna