Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

15.12.2017

Första delen av den finsk-somaliska ordboken publicerad

Avsnittet A–R i den finsk-somaliska ordboken finns fritt tillgängligt på nätet.

Den finsk-somaliska ordboken Suomi–somali-sanakirja är den första ordboken inom Språkinstitutets projekt att göra elektroniska ordböcker mellan finska och de största invandrarspråken.

Ordboken innehåller ett basordförråd och därtill både vardagliga ord och samhällstermer. När ordboken är färdig kommer den att innehålla cirka 30 000 uppslagsord.

Till Suomi–somali-sanakirja
Mer information om Suomi–somali-sanakirja


Tillbaka till rubrikerna