Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

25.4.2018

Första delen av den finsk-kurdiska ordboken publicerad

Ordboksartiklarna från a till k i ordboken Suomi–kurmandži-sanakirja har publicerats på nätet.

Den finsk-kurdiska ordboken är den andra invandrarordboken som Språkinstitutet publicerar. Bland orden finns vardagliga ord som aamiainen (frukost på svenska, têşt, sertêşt eller taştê på kurmanji) och farkut (jeans på svenska, pantolê kot eller pantolê kowboy på kurmanji), men också termer inom olika fackområden.
Målspråket i ordboken är nordkurdiska eller kurmanji. Nordkurdiska är den ena av kurdiskans två största varieteter och talarna kommer från Turkiet, Syrien, Iran, Irak och Armenien.
Nästa del av ordboken publiceras 2019.

Tillbaka till rubrikerna