Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

2.5.2017

Förslaget till ny namnlag överlämnas till justitieministern

Möjlighet till efternamnskombinationer för båda makarna och även för barn hör till nyheterna i förslaget till ny lag om för- och efternamn.

Under de senaste årtiondena har det skett en hel del förändringar i familjestrukturerna och Finland har blivit mer internationellt. Behovet av individuell namngivning har ökat, vilket bland annat betyder att föräldrar vill ge allt personligare och mer unika namn till sina barn. De här aspekterna har beaktats i förslaget till ny lag om för- och efternamn, som överlämnas till arbets- och justitieminister Jari Lindström (Sannf) i dag, den 2 maj. Lagen träder i kraft tidigast 2019.

– Innehållsmässigt är den största förändringen att förnamn och efternamn behandlas olika eftersom de fungerar olika. Förnamn varierar enligt mode, medan efternamnen förändras mycket långsammare. Det här har beaktats i det nya lagförslaget, säger namnvårdaren Maria Vidberg, som har suttit med i arbetsgruppen för revidering av namnlagen.

Byråkratin kring namnen kommer att förenklas. I framtiden kommer det att bli möjligt att i klara fall anmäla namn till Befolkningsregistercentralen elektroniskt. I dag måste anmälan fortfarande göras på papper.

Förändringar som gäller förnamn är bland annat att det enligt förslaget ska bli möjligt att ha fyra förnamn i stället för tre och förnamnen behöver inte längre motsvara det traditionella namnskicket i Finland.

För efternamnens del är en stor förändring att båda parter i ett äktenskap ska kunna ta en efternamnskombination, om lagförslaget går igenom. Det betyder att om Johansson och Ekman gifter sig, kan de välja att heta Johansson-Ekman, Johansson Ekman, Ekman-Johansson eller Ekman Johansson, och de kan också välja att ha namnen i olika ordning. Även barn ska kunna få en efternamnskombination.

Under arbetet med lagförslaget diskuterades det om skyddet för de vanligaste efternamnen i Finland kunde slopas, så att vem som helst skulle kunna byta till dem, men på den punkten föreslås ingen ändring i lagen. Det betyder att man även i fortsättningen måste kunna bevisa att efternamnet man vill byta till har funnits i ens släkt.

Bianca Holmberg

Justitieministeriets pressmeddelande


Tillbaka till rubrikerna