Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

3.11.2017

Finskan och isländskan stärks i Nordiska rådet

I fortsättningen kan finnar och islänningar lämna in medlemsförslag på sitt eget språk.

nordiskaradet_Johannes Johansson_nordenorg
Nordiska rådets 69:e session hölls i riksdagshuset i Helsingfors. Foto: Johannes Johansson/norden.org

Nordiska rådets officiella arbetsspråk är norska, danska och svenska, men i fortsättningen kommer även finnar och islänningar att kunna lämna i medlemsförslag på sitt eget språk. Protokoll skrivna på något av de officiella arbetsspråken kommer också att börja översättas till finska och isländska. Det här beslöt Nordiska rådet på sin 69:e session i Helsingfors. Sessionen pågick mellan den 31 oktober och den 2 november.

Det ursprungliga förslaget var att göra finskan och isländskan till officiella arbetsspråk på samma sätt som danska, norska och svenska. Förslaget ska utredas ytterligare och behandlas på Nordiska rådets 70:e session i Oslo 2018.

Läs mer på Nordiska rådets webbplats: De finska och isländska språkens ställning inom samarbetet förbättras

Tillbaka till rubrikerna