Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

2.5.2018

Finska språkvården börjar med e-rådgivning

Från och med den 2 maj kan man skicka frågor till de finska språk- och namnvårdarna via en elektronisk responsblankett.

Försöket med e-rådgivning på finska pågår i en månad och det finns separata blanketter för språkfrågor och namnfrågor. Frågorna besvaras inom tio dagar.

Den finska telefonrådgivningen fortsätter som tidigare.

Frågor som gäller svenskan kan även i fortsättningen skickas per e-post till svenska@sprakinstitutet.fi. Den svenska telefonrådgivningen har också samma öppettider som tidigare, tisdag och torsdag klockan 13–15.

Till den finska språkrådgivningsblanketten
Till den finska namnrådgivningsblanketten
Till den finska telefonrådgivningen
Till den svenska språkrådgivningen


Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången