Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

13.12.2016 8.50

Finlandssvensk ordbok fritt tillgänglig på webben

Finlandssvensk ordbok finns sedan luciadagen 2016 fritt tillgänglig på nätet.

Finlandssvensk ordbok är i första hand en normativ ordbok som riktar sig till finlandssvenska och finska språkbrukare, men den kan också användas av till exempel sverigesvenskar som vill få förklaringar till finlandssvenska ord och uttryck. Ordboken innehåller olika slags finlandismer på ord- och frasnivå och ger rekommendationer om de olika finlandismernas användbarhet i olika sammanhang.

Första upplagan av ordboken publicerades i bokform år 2000, och den följdes av två lätt reviderade upplagor. Den fjärde, helt reviderade upplagan kom 2008 och var så populär att den såldes slut på förlaget. Publiceringen är ett led i Språkinstitutets strävan att så mycket material som möjligt ska vara fritt tillgängligt för alla.

Redaktörer för de tryckta utgåvorna var Charlotta af Hällström-Reijonen och Mikael Reuter. Språkvårdaren Bianca Holmberg har redigerat ordboken för webben. Outi Lehtinen och Risto Widenius på Språkinstitutets it-enhet har stått för den tekniska expertisen.

Till Finlandssvensk ordbok


Tillbaka till rubrikerna