Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

28.4.2016 17.08

Erik Wellanders pris till Andreas Nord

Andreas Nord från Göteborgs universitet får Erik Wellanders pris 2016 för nydanande forskning om svenskt myndighetsspråk och myndighetskommunikation.

Andreas Nord är docent i svenska språket vid Göteborgs universitet. En stor del av sin forskning har han ägnat nutida myndighetsspråk, och det som brukar kallas klarspråksidealet – att myndigheternas språk ska vara ”vårdat, enkelt och begripligt”.

I olika studier har Andreas Nord undersökt hur klarspråksarbetet går till i praktiken. Vad ändrar språkgranskaren i en text, hur motiveras förslagen och hur tas de emot? Han har visat att det kan skilja sig väldigt mycket mellan hur klarspråksidealet förstås och hur det förverkligas i olika texter beroende på skilda arbetsförhållanden, språksyner och maktstrukturer.

Genom sin forskning har Andreas Nord tillfört det svenska klarspråksarbetet kunskaper som både fördjupar perspektivet och är till stor nytta i den praktiska verksamheten.

Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område delas årligen ut på Språkrådets konferens Språkrådsdagen. Prissumman omfattar 50 000 kronor.
Tillbaka till rubrikerna