Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

12.5.2015 9.47

Erik Wellanders pris 2015

Pris för forskning i läs- och skrivundervisning till Caroline Liberg

På Språkrådets språkrådsdag i Stockholm den 6 maj delades Erik Wellanders pris för 2015 ut till Caroline Liberg, Uppsala universitet, för hennes forskning om skolans läs- och skrivundervisning.

Läs mer här

Tillbaka till rubrikerna