Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

25.3.2015 16.00

Eivor Sommardahl årets folkbildare

Svenska folkskolans vänner har tilldelat folkbildningspriset 2015 till Språkinstitutets Eivor Sommardahl.

Prismotiveringen lyder:

Sommardahl har arbetat som språkvårdare vid Institutet för de inhemska språken i över trettio år. Hennes djupa och helhjärtade engagemang för svenskan i Finland har sträckt sig långt utöver det som hör till tjänsten. Hon har inriktat sig på språkstimulerande projekt i de svenska skolorna i hela Finland och på myndigheternas språkbruk.

Av de mest betydande projekten kan nämnas bl.a. Språkrum och föredragsturnén ”Läsglädje – varför och hur?” samt hennes engagemang för ett klarare och begripligare språk i myndigheternas texter. Hennes förtjänstfulla arbete kommer att ha långvariga och stärkande samhälleliga effekter det svenska språket till fromma.

Källa:

http://www.sfv.fi/aktuellt/article-27754-42725-sfv-delade-ut-priser-medaljer-och-stipendier

Tillbaka till rubrikerna