Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

28.4.2016 16.51

E-tjänst fick Klarspråkskristallen

Den 28 april arrangerades Språkrådet i Sveriges årliga konferens Språkrådsdagen. I samband med konferensen delades Klarspråkskristallen ut.

Priset för ett klart och begripligt offentligt språk tilldelades i år Sundsvalls kommun för deras inspirerande klarspråksarbete i framtagandet av en ny e-tjänst.

Så här löd juryns motivering:

”Sundsvalls kommun har, i samverkan med andra kommuner och med enkla metoder, utvecklat e-tjänsten ’Skolskjuts’ i öppen källkod. Alla som deltagit i utvecklingsarbetet har fått klarspråksutbildning, även systemutvecklarna. E-tjänsten har användarna i fokus, använder ett klart språk och ger tydliga instruktioner. Arbetet är en inspiration för andra kommuners arbete med e-tjänster.”

Språkrådet delar ut Klarspråkskristallen en gång om året till en myndighet, en kommun eller ett landsting. Det är en belöning för goda resultat i arbetet för klara texter och en uppmuntran till fortsatta språkvårdsinsatser. Temat för årets pris var ”klarspråk i e-tjänster”.

Klarspråkskristallen delades ut den 28 april på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.


Tillbaka till rubrikerna