Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

15.12.2017

Dialektordboken utökas med drygt 2 000 nya ord

Den 15 december utökas Ordbok över Finlands svenska folkmål med avsnittet pir–potät.

Totalt ingår nu 72 000 artiklar i dialektordboken. Exempel på nypublicerade artiklar är pjasa, plitt platt och 188 olika sammansättningar med pojke som förled.

Dialektordboken på nätet


Tillbaka till rubrikerna