Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

13.12.2015

Dialektordboken publicerar nya artiklar

Nu finns 17 000 nya ord ur Ordbok över Finlands svenska folkmål på nätet

Ordbok över Finlands svenska folkmål innehåller i dag 68 500 artiklar, i och med att nästan 17 000 nya artiklar precis har publicerats. De nya artiklarna finns inom avsnittet L–O, vilket betyder att hela avsnittet A–O nu finns i nätordboken. En del av nytillskotten är sådana som inte har publicerats tidigare, eftersom det senaste bandet som utkom i tryck löpte fram till ordet och. Artiklarna på o- är nu kompletterade med det nya avsnittet ockoöverens.

I fortsättningen kommer cirka 2 000 nya ordboksartiklar att publiceras varje år. Under år 2016 kommer det första avsnittet med artiklar på p-.

Tack vare nätupplagan av dialektordboken blir den folkliga finlandssvenska ordskatten tillgänglig för en bredare publik. Nätordboken erbjuder avancerade sökmöjligheter och med hjälp av länkar kan man smidigt röra sig mellan artiklarna i ordboken.

Ordbok över Finlands svenska folkmål redigeras på Institutet för de inhemska språken. Förlag för ordboken är Svenska litteratursällskapet i Finland. I tryckt form har hittills fyra band av dialektordboken kommit ut, det senaste 2007.

Exempel på nya ord i ordboken: obstinatisk, opera, levis.


Tillbaka till rubrikerna