Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

9.12.2016 8.00

Dialektordboken har publicerat nya artiklar

Ordbok över Finlands svenska folkmål har utkommit med artiklar på p-.

Inom avsnittet p–pipsa, som omfattar cirka 1 800 artiklar, ingår verb som paja (smeka) och pilka (märka träd, fiska m.m.) och substantiv som pengar och piga. Artikeln pickog med sammansättningar visar hur finskans adjektiv pikku används i de finlandssvenska dialekterna.

Den finlandssvenska dialektordboken finns tillgänglig på nätet med totalt över 70 000 ordboksartiklar (abbal–pipsa). Ordboken uppdateras fortlöpande och den färdiga ordboken planeras omfatta ungefär 120 000 ordboksartiklar.

Till Ordbok över Finlands svenska folkmål

Läs mer om ordboken

Tillbaka till rubrikerna