Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

11.12.2017

Det digitala Namnarkivet öppnar den 11 december

I det nyöppnade arkivet finns två miljoner ortnamnssedlar med tillhörande kartor.

När det digitala Namnarkivet öppnar den 11 december blir två miljoner finska handskrivna namnsedlar med tillhörande kartor offentliga.

Digitaliseringen av det svenska materialet, som består av 380 000 namnsedlar, pågår fortfarande. Ett urval på cirka 700 namn som ingått i ett pilotprojekt läggs ut vid lanseringen. Materialet i pilotprojektet består av ortnamn från Vörå och Oravais socknar. Digitaliseringen av det svenska materialet sker i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland. 

SLS 805 namnsedel
Cirka 700 svenska namnsedlar finns i det digitala Namnarkivet. foto: Svenska litteratursällskapet

De namn som publiceras i Namnarkivets databas är sökbara på olika sätt. På Språkinstitutets finska webbplats har hittills hälften av det svenska materialet publicerats som inskannade namnsedlar som ännu inte är sökbara. Här kan man bläddra igenom namnsedlarna sockenvis.

Till Namnarkivet
Mer information om digitaliseringsprojektet


Tillbaka till rubrikerna