Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

23.3.2017 12.39

Den 23 mars är Nordens dag

Nordens dag firas till minne av att Helsingforsavtalet undertecknades den 23 mars 1962.

Den 23 mars 1962 undertecknade Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige en samarbetsöverenskommelse i Helsingfors. Syftet med Helsingforsavtalet var att fördjupa samarbetet mellan de nordiska länderna på olika områden.

Här kan du läsa om olika evenemang som arrangeras runtom i Norden den 23 mars 2017.

Läs här om nordiskt språksamarbete på våra webbsidor.


Tillbaka till rubrikerna