Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

23.3.2016

Den 23 mars är Nordens dag

Nordens dag firas till minne av att Helsingforsavtalet undertecknades den 23 mars 1962.

För 56 år sedan, den 23 mars 1962, undertecknade Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige en samarbetsöverenskommelse i Helsingfors. Syftet med Helsingforsavtalet var att fördjupa samarbetet mellan de nordiska länderna på olika områden.

Nordens dag firas bland annat i köpcentret Kampen i Helsingfors, där olika nordiska organisationer ordnar ett evenemang med till exempel musikuppträdanden, gymnastik och besök av Anne Berner, som är nordisk samarbetsminister i Finland.


Tillbaka till rubrikerna