Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

23.3.2016

Den 23 mars är Nordens dag

Nordens dag firas till minne av att Helsingforsavtalet undertecknades den 23 mars 1962.

För 56 år sedan, den 23 mars 1962, undertecknade Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige en samarbetsöverenskommelse i Helsingfors. Syftet med Helsingforsavtalet var att fördjupa samarbetet mellan de nordiska länderna på olika områden.

Nordens dag firas bland annat i köpcentret Kampen i Helsingfors, där olika nordiska organisationer ordnar ett evenemang med till exempel musikuppträdanden, gymnastik och besök av Anne Berner, som är nordisk samarbetsminister i Finland.


Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången