Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

12.11.2018

Årets namn utsett

Namnen Helsingi Sõnumid, Maaelu Tulevik och Pealinnaleht har fått utmärkelsen årets namn.

Årets namn utsågs under seminariet Nimistöntutkimuksen päivät vid Helsingfors universitet. Namnen som utsågs Helsingi Sõnumid, Maaelu Tulevik och Pealinnaleht var tillsammans en av sammanlagt sju kandidater till titeln årets namn.

Namnen är tillfälliga estniska översättningar av namnen Helsingin Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus och Hufvudstadstadsbladet. Tidningarna publicerades under de här namnen på Estlands självständighetsdag 24.2.2018.

Att använda tillfälligt översatta namn var ett enkelt och elegant sätt för tidningarna att hedra Estlands hundraårsjubileum. Några estniska och svenska tidningar hedrade Finlands hundraårsjubileum på ett motsvarande sätt genom att tillfälligt komma ut med ett finskt namn.

Årets namn utsågs för andra gången. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram goda namnval och betona vikten av namngivning i samhället.

Helsingfors universitets nyhet på finska: Lasse Hämäläinen ja Suvi Uotinen: Vuo­den ni­mik­si va­lit­tiin Hel­sin­gi Sõ­nu­mid, Maa­elu Tu­le­vik ja Pea­lin­na­leht. Helsingin yliopisto 9.11.2018.


Tillbaka till rubrikerna