Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

13.10.2016

Årets klargörare 2016 – här är finalisterna

Internationella klarspråksdagen till ära offentliggörs de fyra finalisterna i tävlingen Årets klargörare. Vinnaren utses den 18 oktober.

Institutet för de inhemska språken firar Internationella klarspråksdagen genom att publicera namnen på finalisterna i tävlingen Årets klargörare 2016. Finalisterna är informatören Lea Ansamaas och socialarbetaren Sini Sivonens team på Uleåborgs stad, Trafikverket, Kolaris kommundirektör Antti Määttä och kanslichef Päivi Nerg vid Inrikesministeriet.

Kandidaterna har på olika sätt arbetat för att förbättra kommunikationen på sina myndigheter. Lea Ansamaa och Sini Sivonen förnyade Uleåborgs stads beslutstexter om stödet till närståendevårdare och lyssnade på stadsborna när de planerade förändringarna i texterna. Trafikverket började använda bilder, kartor och sociala medier i sin kommunikation medan Antti Määttä spelade en avgörande roll när Kolari kommuns föredragningslistor och beslut skrevs om för att vanligt folk skulle ha lättare att förstå dem. Päivi Nerg har talat öppet och klart om svåra och känsliga frågor som berör migration.

Sammanlagt nominerades tjugo kandidater till tävlingen. Vinnaren utses av riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen och offentliggörs på Demokratidagen den 18 oktober.

På våra klarspråkssidor kan du läsa mer om Årets klargörare.


Tillbaka till rubrikerna