Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

9.11.2018

Ann-Marie Ivars fick pris för sin forskning

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har belönat professor Ann-Marie Ivars med ett pris på 80 000 kronor ur Jöran Sahlgrens prisfond.

Ann-Marie Ivars får priset för sina ”undersökningar av finlandssvenska dialekter och stadsmål, vilka resulterat i flera betydelsefulla studier under de senaste åren”. Priset delades ut vid Akademiens högtidssammanträde i Rikssalen på Uppsala slott, på Gustav Adolfsdagen den 6 november. Gunnstein Akselberg, som är professor i nordiska språk vid Universitetet i Bergen, belönades samtidigt med ett pris ur Jöran Sahlgrens prisfond.

ann_marie_ivars
Professor Ann-Marie Ivars har också tidigare jobbat på den finlandssvenska dialektordboken.

Grundaren var ortnamnsforskare

Jöran Sahlgren var professor i nordisk ortnamnsforskning och initiativtagare till Kungl. Gustav Adolfs Akademien, som grundades den 6 november 1932. Prisfonden belönar framstående insats inom nordisk ortnamnsforskning, dialektforskning eller folkminnesforskning.

Det är inte ”krigarkungen” som Akademien firar den 6 november, utan det berömda memorial som kungen utfärdade den 20 maj 1630. Memorialet, eller förordningen, uppmanade till insamling av allt som kunde ge kunskap om det förflutna: fornminnen och handskrifter, seder, sägner och visor, ord och namn. Det har kallats Sveriges första program för folklivsforskning.


Tillbaka till rubrikerna