Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

1.6.2018

Anmälningen till årets översättarseminarium har öppnat

Årets svensk-finska översättarseminarium arrangeras i Lahtis den 18–19 oktober. Anmäl dig före midsommar för bästa pris.

Föreläsningarna på översättarseminariet handlar i år bland annat om reformterminologi, aktuella språkfrågor och översättarnas arbetssituation. Myndighetsspråket i Finland och Sverige kommer att beröras i två olika föreläsningar.

Om du anmäler dig senast torsdag 21 juni får du delta till rabatterat pris. Läs mer och anmäl dig på översättarseminariets egen webbsida.

Svensk-finskt översättarseminarium
Anmälningsblankett


Tillbaka till rubrikerna