Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

16.4.2019

Anmäl dig till språkvårdsdagen!

Teman på årets språkvårdsdag på Hanaholmen är bland annat språkliga rekommendationer som färskvara och finlandssvensk barn- och ungdomslitteratur.

Språkvårdsdagen ordnas på Hanaholmen i Esbo den 17 maj. Bland talarna finns Maria Bylin från Språkrådet i Sverige, som talar om språkliga rekommendationer som färskvara. Maria Fremer från Institutet för de inhemska språken talar om myndighetsspråkvård och Mia Österlund, docent i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi har språket i finlandssvensk barn- och ungdomslitteratur som tema. Dessutom kommer hjärnvetaren Tomas Dahlström från Sverige att tala utifrån rubriken "Vad förstår vi?".

Under dagen delas också Hugo Bergroth-priset ut.

Anmäl dig via Hugo Bergroth-sällskapets webbplats senast den 9 maj.


Tillbaka till rubrikerna