Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

11.9.2018

Anmäl dig till översättarseminariet den här veckan!

Anmälningstiden till det svensk-finska översättarseminariet 18–19 oktober går ut den 15 september.

oversattarseminariet_webb

Årets svensk-finska översättarseminarium arrangeras i Lahtis 18–19 oktober och behandlar teman som aktuella språkfrågor, språkvården på Yle, myndighetsspråk i Finland och Sverige, vårdreformsterminologi och arbetssituationen för översättare.

Program
Anmälningsblankett


Tillbaka till rubrikerna