Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

29.3.2017

Adrian och Ellen var populärast 2016

Adrian tog ett stort kliv från plats 50 år 2015 till första plats bland de populäraste pojknamnen i Svenskfinland 2016.

Det populäraste förnamnet bland nyfödda pojkar 2016, Adrian, fick 35 nya bärare 2016 mot 10 nya 2015. Andra namn som har blivit klart populärare sedan 2015 är Hugo och Alexander, som finns på plats 5 respektive 12 bland de populäraste pojknamnen 2016. Adrian följs av Lucas och Emil på andra och tredje plats, två namn som länge har legat i den absoluta namntoppen i Svenskfinland.

Bland flickorna finns inga stora överraskningar. Ellen var populärast med 29 nya bärare 2016, följt av Emma på andra plats och Edith och Saga på delad tredje plats.

Om man räknar med alla förnamn och inte bara det första, var de populäraste pojknamnen bland finlandssvenskar i fjol Alexander, Johannes och Erik. Bland flickorna var Maria, Sofia och Alice populärast.

Bland finskspråkiga var Sofia och Onni de populäraste förnamnen.

Den finlandssvenska namntoppen 2016 (pdf)
Mer information om förnamn i Finland: Befolkningsregistercentralens webbplats (på finska).

Tillbaka till rubrikerna