Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

16.4.2019 Anmäl dig till språkvårdsdagen!

Teman på årets språkvårdsdag på Hanaholmen är bland annat språkliga rekommendationer som färskvara och finlandssvensk barn- och ungdomslitteratur.

Läs mer


2.4.2019 Aktuell förteckning över namn på kommuner

Språkinstitutet och Svenska språknämnden i Finland har sammanställt en aktuell förteckning över kommuner som har både svenska och finska namn.

Läs mer


21.3.2019 Anmälningen till lexikografikonferensen har öppnat

Nu kan man anmäla sig till 15 konferensen om lexikografi i Norden. Anmälan är öppen till den 7 maj.

Läs mer


20.3.2019 EU-tema på årets svensk-finska översättarseminarium

I och med Finlands ordförandeskap i EU kommer flera av föreläsningarna på årets svensk-finska översättarseminarium att handla om översättningen inom EU. Andra teman är bland annat svenskans utveckling och jämställt språk.

Läs mer


13.2.2019 Helsingfors universitet utbildar översättare för den offentliga sektorn

För att möta det stora behovet av översättare inom den offentliga sektorn ordnar Helsingfors universitet en utbildning på 20 studiepoäng läsåret 2019–2020. Ansökningstiden pågår fram till den 31 mars.

Läs mer


Följande