Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

12.12.2017 Ny bok om finlandssvenskan och Hugo Bergroth

Finlandssvenska − ett språk, en känsla, en bok är en nyutkommen antologi som behandlar det finlandssvenska språket och Hugo Bergroths bok Finlandssvenska ur olika perspektiv.

Läs mer


11.12.2017 Det digitala Namnarkivet öppnar den 11 december

I det nyöppnade arkivet finns två miljoner ortnamnssedlar med tillhörande kartor.

Läs mer


5.12.2017 Sisu valdes till Suomen sana

För att fira Finlands 100-årsjubileum arrangerade Institutet för de inhemska språken under året tävlingen Suomen sana ("Finlands ord") där man sökte efter ord som bäst beskriver det hundraåriga Finland.

Läs mer


1.12.2017 Nya artiklar i den finska dialektordboken

Nu finns avsnittet emaali–lofka på nätet i Suomen murteiden sanakirja.

Läs mer


17.11.2017 Finsk-estnisk ordbok utkommer på nätet

Finlands 100-årsjubileum till ära publicerar Eesti Keele Instituut ordboken Suomi–viro-suursanakirja på nätet.

Läs mer


Följande