Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

26.4.2018 Lena Ekberg fick Erik Wellanders pris på Språkrådsdagen

1177 Vårdguiden belönades med Klarspråkskristallen och Henrik Barruk fick minoritetsspråkspriset för sina insatser för umesamiskan.

Läs mer


25.4.2018 Första delen av den finsk-kurdiska ordboken publicerad

Ordboksartiklarna från a till k i ordboken Suomi–kurmandži-sanakirja har publicerats på nätet.

Läs mer


18.4.2018 Hela karelska språkarkivet på webben

Sammanlagt finns en halv miljon karelska ordsedlar digitaliserade. Ordsedlarna kan fritt laddas ner som bildfiler.

Läs mer


21.3.2018 Språkinstitutet söker en planerare

Språkinstitutet anställer en planerare med uppgifter bland annat inom kommunikation, utveckling och (webb)publicering.

Läs mer


19.3.2018 Språkinstitutet lanserade finsk webbkurs

Webbkursen om myndighetsspråk utsågs till bästa film av den elektroniska lärmiljön E-oppiva.

Läs mer


Följande