Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

29.9.2017

Vi firar internationella översättardagen

Läs en intervju med översättaren Janina Orlov och andra artiklar om översättning.

Den 30 september firas internationella översättardagen. Tidskriften Språkbruk har publicerat flera artiklar om översättning som du kan läsa via länkarna nedan.

Monica Äikäs: Tema och rema i översatt lagtext – två exempel
Ola Karlsson: Hur ska vi hantera engelskan i våra texter?
Bianca Holmberg: Janina Orlov översätter med alla sinnen

Tillbaka till rubrikerna