Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

10.6.2015 11.02

värmebölja

När kan man tala om att det är värmebölja?

Det finns olika definitioner i olika delar av världen för vad som räknas som värmebölja. Meteorologiska institutet i Finland utfärdar varning för värmebölja då dagens högsta temperatur är över 27, 30 eller 35 grader under åtminstone tre dagar i följd, medan svenska SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) definierar värmebölja som ”en sammanhängande period då dygnets högsta temperatur överstiger 25°C minst fem dagar i sträck”.

I allmänspråket är definitionen av värmebölja inte lika exakt. I Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009) definieras värmebölja som "(period med) mycket varm väderlek", och den definitionen duger gott i allmänspråket. Men vill man ändå undvika ordet värmebölja kan man ersätta det med uttryck som ovanligt varmt, riktig sommarvärme, högsommarvärme, hett.

Till Ordförrådet

Tillbaka till rubrikerna