Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

12.10.2018

Svenskan behövs också i näringslivet

- Du behöver kunna sammanfatta långa texter och uttrycka dig kort och koncist, sakligt men ändå artigt. Det här är kanske den stora utmaningen, säger universitetslektor Jannika Lassus i en intervju för Yle.

Läs mer om språk i affärslivet på Yles webbplats:
Både svenska och finska behövs i affärsvärlden – viktigt att uttrycka sig sakligt men artigt

Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången