Till innehållet

Språket lever

12.10.2018

Svenskan behövs också i näringslivet

- Du behöver kunna sammanfatta långa texter och uttrycka dig kort och koncist, sakligt men ändå artigt. Det här är kanske den stora utmaningen, säger universitetslektor Jannika Lassus i en intervju för Yle.

Läs mer om språk i affärslivet på Yles webbplats:
Både svenska och finska behövs i affärsvärlden – viktigt att uttrycka sig sakligt men artigt

Tillbaka till rubrikerna