Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

24.8.2016

Skandinavien

Vilket genus har Skandinavien? Heter det alltså det vidsträckta Skandinavien eller den vidsträckta Skandinavien?

Svar

Namn på länder och landområden är t-ord, och därför heter det det vidsträckta Skandinavien. Skandinavien är ju dels ett samlingsnamn på några länder, dels en benämning på Skandinaviska halvön.

Till Ordförrådet


Tillbaka till rubrikerna