Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

9.10.2017

Skämtsamt du, sakligt ni före du-reformen

Vår nya myndighetsspråkvårdare Maria Fremer skriver om tilltalsformer i svenska reklamfilmer.

Maria Fremer forskar i tilltalsformer i svenskan. I Språkbruk 3/2016 skriver hon om hur tittaren tilltalas i svenska reklamfilmer från början och mitten av 1900-talet, före och efter den så kallade du-reformen.

Du med tittaren före du-reformen (Språkbruk 3/2016)

Maria Fremer efterträdde Eivor Sommardahl som nyligen gick i pension efter nästan trettio år som språkvårdare. På Språkinstitutets Youtubekanal kan du se en videointervju där Sommardahl berättar om myndighetsspråk och språkvård.

Myndighetsspråk och språkvård (Språkinstitutet på Youtube)

Tillbaka till rubrikerna