Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

5.6.2017 13.55

Serien Skam och nordisk språkförståelse

Vad har Skam gjort för den nordiska språkgemenskapen? Se filmen där ungdomar i Norden berättar om vad Skam betytt för dem och för den nordiska språkförståelsen.

Här kan du se filmen på Nordisk Sprogkoordinations webbplats. Filmen är cirka 3 minuter lång.

Tillbaka till rubrikerna