Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

17.2.2017

sallad

Vad är det för skillnad på sallad och sallat?

Svar

Både sallad och sallat existerar som ord. Ursprungligen är det fråga om ett och samma ord, och sallat är den äldsta formen. Numera är formen sallad vanligast, och den används både om växten och maträtten. Formen sallat används enbart om växten.

Till Ordförrådet


Tillbaka till rubrikerna