Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

9.2.2018

Så har radiospråket förändrats sedan 1970-talet

Den 9 februari disputerar Jenny Stenberg-Sirén på en avhandling om radiospråket 1970–2009. Här kan du läsa hennes Språkbrukartiklar om ämnet.

Får man tala dialekt i radio? (Språkbruk 3/2016)
Ny norm i nyheterna (Språkbruk 1/2016)

Jenny Stenberg-Siréns avhandling finns också tillgänglig på nätet:
Språk och språkideologier i radio och tv

Tillbaka till rubrikerna