Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

22.11.2016

policy

Vad heter policy i plural?

Svar

Pluralformen är policyer, men man kan också undvika den genom att tala om ett företags policy i olika frågor. Dessutom kan ordet policy i många fall ersättas av ord som riktlinjer, principer, strategi och politik.

Till Ordförrådet


Tillbaka till rubrikerna