Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

1.8.2017

Norden – en språklig föregångsregion

Språkgemenskapen och den gemensamma språkpolitiken i Norden är unik, säger nordiska språkvårdare i en intervju.

Intervjun finns som pdf på Nordisk språkkoordinations webbplats.

Tillbaka till rubrikerna