Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

2.5.2017

Namnval och namntrender

Tidigast 2019 får Finland en ny lag om för- och efternamn. Här kan du läsa mer om namn, namnval och namntrender.

Trenderna för pojk- och flicknamn ser lite olika ut och föräldrarna motiverar namnvalen olika beroende på vilket kön barnet har, visar Emilia Aldrins studie, som hon skrev om i Språkbruk 3/2013.

Varje år publiceras en lista över de populäraste förnamnen. Läs Språkinstitutets nyhet om de populäraste förnamnen 2016.

Tillbaka till rubrikerna