Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

1.9.2017

Namn på länder på sju språk

Vilket är Hollands officiella namn? Vad heter Förenade Arabemiraten på finska, nordsamiska och tyska?

Språkinstitutets webbpublikation Namn på länder på sju språk innehåller namn på självständiga stater, besittningar med egen landskod och några andra områden. Namnen presenteras på finska, svenska, nordsamiska, engelska, franska, tyska och ryska. En del länder har både officiella och inofficiella namn, och båda varianterna finns med i publikationen.

Till Namn på länder på sju språk

Tillbaka till rubrikerna