Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

26.4.2016

munk

Varför kallas bakverket munk just munk?

Ordet munk i betydelsen ’bakverk’ är i grunden samma ord som används om en klosterbroder. Det har helt enkelt börjat användas i överförd betydelse om bakverket. Ordet pösmunk används bildligt om en självbelåten person.


Tillbaka till rubrikerna