Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

29.3.2016

mecka

En ort kan kallas konstens mecka. Ska namnet Mecka i detta sammanhang skrivas med stor eller liten bokstav?

I fall som detta används namn inte längre som namn utan snarast som beteckning för en typ av något. I Svensk ordbok tas mecka med liten bokstav därför upp som ett ord med betydelsen 'plats där något i särskilt hög grad utvecklas och blomstrar'. Det är alltså naturligt att skriva konstens mecka.

Till Ordförrådet

Tillbaka till rubrikerna