Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

11.4.2016

människa

Är det korrekt att använda stavningen mänska, eller bör man skriva människa?

Den normala och stilneutrala stavningen är människa. Stavningen mänska kan användas i sammanhang där man vill signalera vardaglig stil, t.ex. i skönlitterär dialog.

Till Ordförrådet


Tillbaka till rubrikerna