Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

15.8.2017

Läs om ortnamnsbruket i Helsingfors

Namnvårdaren Maria Vidberg presenterar sin doktorsavhandling i Språkbruk och på Språkinstitutets webbplats.

Filosofie doktor Maria Vidberg är sedan mitten av augusti fast anställd som namnvårdare vid Språkinstitutet. År 2016 disputerade hon på avhandlingen Ortnamn i kontakt i Helsingfors och presenterade också en del av sina resultat i en artikel i Språkbruk. Läs artikeln på Språkbruks webbplats.

I samband med disputationen publicerade vi också en intervju med Maria Vidberg på Språkinstitutets webbplats.

Tillbaka till rubrikerna