Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

20.11.2017

Lantmäteriverket lanserade lättläst karta

Lantmäteriverket har lanserat en lättläst karta. Den lättlästa kartan har mindre information och färre färger än grundkartan.

Du kan bekanta dig med både den vanliga grundkartan och den lättlästa grundkartan på Lantmäteriverkets webbplats. Den lättlästa kartan finns i menyn till vänster när du går in på grundkartan.

Till grundkartan
Till Lantmäteriverkets pressmeddelande


Tillbaka till rubrikerna