Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

26.8.2016

Kronbroarna

Vad heter broarna som ska byggas över Kronbergsfjärden i Helsingfors?

Svar

De tre broarna har samlingsnamnet Kronbroarna. Den längsta bron som går mellan Högholmen och Kronberget har fått namnet Kronbergsbron och den som går mellan Högholmen och Sumparn heter Finkes bro. Bron mellan Sumparn och Havshagen ska få ett namn under hösten 2016.

Till Ordförrådet


Tillbaka till rubrikerna